Technológia servisu

1. Prevzatie prístroja a zistenie závad
Demontáž prístroja na jednotlivé podskupiny. Statív mikroskopu, kondenzor mikroskopu a jeho držiak s posuvom, revolverová hlavica s objektívmi, stolík mikroskopu, binokulárna hlavica s okulármi, prídavné snímacie zariadenia obrazu.

2. Statív
Odstránenie hrubých nečistôt ako je prach, sklo a zostatky imerzných olejov. Umytie a ošetrenie laku statívu. Demontáž hrubého posuvu a mikro posuvu. Kontrola činnosti ich častí. Prečistenie, premazanie a nastavenie chodu posuvov . Kompletizácia celého ostriaceho systému a celková kontrola jeho funkčnosti. Demontáž lampovej skrinky a lampového kondenzoru s aretáciou polohy. Kontrola svetelného zdroja a keramickej svorky zdroja, prípadná výmena zdroja. Demontáž matnice, filtrového systému, zrkadiel, kolektorovej optiky a poľnej clony. Prečistenie optiky, sklených filtrov ,lamiel clôn. Nasleduje kompletizácia a kontrola funkčnosti.

3. Držiak kondenzoru. Kontrola
Odstránenie hrubých nečistôt. Demontáž posuvu kondenzoru. Odstránenie maziva ktoré je znehodnotené sklenou drťou a črepinami z preparátov. Premazanie novým mazivom. Montáž posuvu a nastavenie jeho výškového zdvihu .Celková kontrola funkčnosti.

4. KondenzorČistenie optiky, prípadná demontáž optiky a apertúrnej clony. Pri znečistení imerzným olejem demontáž lamiel clony a ich čistenie. Čistenie DIC platničiek. Rozsah prac je daný tipom kondenzoru. Kompletizácia kondenzoru a kontrola.

5. Posuvný stolík osa X-Y
Odstránenie hrubých nečistôt, vyčistenie a dezinfekcia plôch stolíka a držiaku preparátov. Kontrola vôle ložiskových posuvov v ose X-Y. Podľa potreby demontáž posuvov, odstránenie sklenej drte a starého maziva. Premazanie kulís posuvov. Montáž, kontrola hrebeňov a odstránenie vôlí posuvov. ( u starších modelov u nových modelov napnutie vodiaceho lanka.) Demontáž ozubeného posuvu osy XY. Prečistenie premazanie. Kompletizácia a celková kontrola funkčnosti.

6. Revolverová hlavica s objektívmi
Kontrola otáčania a funkčnosti prítlačného aretačného pera – vonkajšieho alebo vnútorného. Podľa potreby demontáž mechanizmu revolveru. Prečistenie a premazanie ľahkého chodu. Demontáž objektívov z hlavice, čistenie frontálnej a vnútornej optiky .Montáž objektívov a hlavice na statív mikroskopu.

7. Binokulárna hlavica s okulármi
Demontáž tubusu s dioptrickou korekciou. Vyčistenie premazanie ,montáž a nastavenie. Demontáž krytov stranových hranolov ,čistenie hranolov zakrytovanie. Demontáž kolektorovej optiky, čistenie ,montáž. U trinokulárovej hlavice čistenie deliča obrazu.

8. Okuláre Posúdenie znečistenia optiky.Demontáž optiky. Čistenie a kompletizácia okuláru. U okulárov s rôznym prevedením meracích doštičiek nasleduje ich demontáž a čistenie. Premazanie dioptrickej korekcie a celková montáž okulárov.

9. Kompletizácia
Záverečná montáž jednotlivých podskupín na statív mikroskopu. Následné precízne vycentrovanie optických osí . Kontrola obrazu a rozlišovacej schopnosti jednotlivých objektívov. Celková kontrola funkčnosti prístroja a jeho odovzdanie obsluhe, prípadne jej zaškolenie do možností a funkcií prístroja.